Ons Vader beskik regtig!

Spr 16:33  In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die HERE (YHWH).

Watter onmeetlike troos vir elkeen wat nie net met die mond bely dat God beskik nie, maar dit ook in die praktyk leef!

Of ons dit nou wil erken of nie, ons moenie die invloed van logiese denke op ons elkeen onderskat nie.

Om te glo, by logika verby, dat my Vader in die hemel vir my sal voorsien wat ek nodig het, begin by ‘n ander wete. As die wete: dat ek met alles wat ek is en het aan God behoort, nog net in my kop is, maar nie in my (as ek die term mag gebruik) DNA ingesink het nie, bly die kalm en rustige aanvaarding van God se voorsienigheid ‘n probleem.  As die wete dat die totaal van God se skepping in sy Hand is en Hy dit aanwend in ewigheidsbelang van sy uitverkore kinders se lewe, as dit nog nie diep ingesink het nie, bly ek logiese vrae vra!

Wanneer ons met ‘n geloofsoog na die sogenaamde werklikheid begin kyk, begin ons sien dat daar ‘n ander, éintlike Werklikheid is! Hỳ beskik en besluit oor waarna in die algemeen  verwys word as die werklikheid! Maak nie saak waarvan die instrument van die lot gemaak is nie, God besluit letterlik oor elke val daarvan! ( Daarom mag dit nie gebruik word vir ’n soort gelukspel ) As selfs dít nie by toeval is nie, hoe sal dit wat u en my toekom, van ‘n soort noodlot afhang waarin die kwaliteit van my besluite die gewig dra! Veel eerder gaan dit oor die kwaliteit van ons gehoorsaamheid! Bly ek gehoorsaam of begin ek my eie planne in plek stel as dit nie meer logies lyk nie.  Gewoonlik vind hierdie proses plaas onder die verskoning dat God my oor ‘n “gesonde verstand” gegee het. Is dit nie hierdie “gesonde verstand” wat Abraham en Sara laat struikel het toe Sara die slavin Hagar aan Abraham gegee het vir ‘n nageslag nie? Of was dit Noag se “geloofsverstand/-gehoorsaamheid” wat hom honderd jaar lank aan ‘n skip op die droë grond laat bou het nie? God het ons ‘n gesonde verstand gegee, om in gehoorsaamheid te volhard, nie om ons eie planne te begin nie.

Ons Vader het die beste( nie noodwendig die gemaklikste nie) vir Sy kinders in die oog! Wat meer kan ons as bewys daarvan vra as die soenoffer van sy Seun?

O Vader in die hemelhoog, tot wie ons ophef hart en oog, laat ons asseblief in vaste vertroue en gehoorsaamheid groei Vader!

AMEN