Struggle?

Ek het belowe om my deel te doen en onder andere met volksgenote deur middel van Die Vryburger te skakel. So deel ons mekaar se sienswyses met behulp van ons enigste betroubare spreekbuis.

Sommige openbare uitlatings is vir my onverstaanbaar. Blykbaar word daar nou reëlings getref om Mandela se verjaarsdag te vier. Hy was glo ‘n sogenaamde “struggler” in die vroeë 1960’s. In 1963/64 is hy weens geweldsmisdade verhoor en het self skuld erken.  Dus was hy nie ‘n politieke gevangene nie.

As iemand nou met geweld teen die regering in opstand kom, sal hy dadelik gearresteer en net soos in die geval van Mandela lank in die tronk moet deurbring. Daar is geen verskil nie.

My vraag is: Waarvoor het hy ge-“struggle”?

Sy eie land (Transkei) het selfregering gehad met die oog daarop om spoedig volle onafhanklikheid te kry. Sy taal en kultuur is erken en toegelaat om te ontwikkel volgens sy en sy volksgenote se eie wense. Die ander volke in Suid-Afrika was op dieselfde pad van ontvoogding.

Kan lesers my help om die “struggle” te verstaan? Wat wou Mandela bereik wat nie reeds gedoen was nie?

Hans Groeneveld