Die Tweede Gebod

Eks. 20: 4  Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak…

Wat het van hierdie gebod in ons samelewing geword?

In die besonder twee verskynsels wat vra om oordink te word. Eerstens die afbeelding van Christus. Dié saak is so algemeen dat as jy daartéén praat, jy maklik daarvan verdink word dat jy een of ander buite ruimtelike wese is wat niks weet van wat hiér aangaan nie en nou jou mond wil rek.

Christus was tog ‘n mens op aarde, is die verweer. Van die afbeelding wat in die kinderbybels gemaak word tot die man wat van homself ‘n afbeelding maak deur Christus se rol in ‘n “passiespel” te vervul, plus alles tussen in. Die feit dat ons Verlosser ‘n mens was, het nie ‘n streep getrek deur sy bevel in die gebod nie. Verder baie belangrik, ook toe Christus op aarde was, was Hy nie nét mens nie, maar ook volledig God, ter selfde tyd. Dit kan nie afgebeeld word in ‘n skets van Hom nie en verkleineer sodanige  afbeelding noodwéndig ons Verlosser!

In Openbaring een lees ons Johannes se beskrywing van die Christus wat hy in die hemel gesien het. Lees dit gerus en bemerk die totaal andersheid van dáárdie beeld as dit waaraan u en ek gewoond gemaak is, of ons dit nou wil sien of nie!

Tweedens is dit meer as opvallend hoe Rome se gebruik om deur middel van “lekebeelde” die gelowiges, wat nie self die Woord kon(mag) lees het nie, ons protestante wêreld weer inneem. Teen elke boom en om elke draai (by wyse van spreke) moet jy vandag in ‘n kruis vaskyk. Daar waar iemand die lewe gelaat het. Die bedoeling (minstens aanvangklik) was om daardeur te sê dat sodanige mens in Christus gesterf het en sódoende Christus te verkondig. Dít, terwyl Christus daarop aandring dat Hy deur Sy lewende Woord verkondig word en nie anders nie! (Rom.10:14 & 15)

Waarskynlik sal die groot gros lesers onthou toe ons jonk was, was dit nie vir die dames toegelaat om ‘n kruis as juwele te dra nie. Stelselmatig het dit oor die laaste om en by twintig jaar teruggeslyp in die protestante wêreld. Rome slaap net so min as die kommunisme.

O enigste lewende God, o enigste waaragtige God, Vader Seun en Heilige Gees, vergewe ons asseblief ons dwaling! Vergewe ons in ons Verlosser se naam asseblief Vader! Laat die eer wat U toekom tog daagliks groei in ons lewens.

AMEN