Die Sewende Gebod

Eks. 20:14  Jy mag nie egbreek nie.

Hoe lekker sou dit wees om aan die versoeking dat ons nie oor hiérdie gebod hoef na te dink nie, omdat die behoudende “Vryburger” leser nie hieraan skuldig is nie! Ek is seker dat ons dit eens sal wees, die bose weet dat hierdie swakheid van die mens, vir hóm (as Satan), een van die bruikbaarste is! Net gister sit daar weer ‘n jong vrou in my spreekkamer: “Hoe kon dit met mý gebeur! Ek was my lewe lank ‘n aan God toegewyde kind en het so ver van die onkuise geleef!”

Wanneer ons dink dat ons buite gevaar is, is ons waarskynlik “op AVBOB se stoep”!

Daarom is dit nie verniet dat wanneer die ou Kerkvaders oor dié gebod skryf: “Dat alle onkuisheid deur God vervloek is en dat ons daarom van harte vyande daarvan moet wees  en kuis en ingetoë moet lewe, in die heilige huwelikstaat of daarbuite.” Hulle sê dat ons van harte vyande daarvan moet wees!

Dat “…alle onkuisheid deur God vervloek is”, soos by die sesde gebod wil God ook hiér die wortels van die kwaad uittrek. Gee Hy ons raad, nee méér as dit, gee Hy ons die opdrag om die wortels daarvan uit te trek, want die wortels gaan netnou “uitloop” bo die grond en as ek my kom kry het die plantjie geblom soos in die stukkende vrou (hierbo) se lewe!

So dikwels óórskat ons ons eie vermoë. “Nee wat ek is reg, ek kan dit vat!” As “ek dit (die versoeking) kan vat, is ek na alle waarskynlikheid buite Christus ( al is dit net vir die oomblik). Wanneer ek ín Christus is, is ek duidelik bewus daarvan dat ek glad nie kan nie, maar dat ek in Christus tot alles in staat is. Ek is tog net in Hom as ek Hom gehoorsaam is! Hy sê ek en u moet vyande maak van die saak met al sy uitlopers, of dit  onder die belt grap of wat ook al is, dit moet vyand wees.

Hemel Vader, gee my asseblief die onderskeidings vermoë om te weet om betyds vir die sonde te vlug en deur U genade en my gehoorsaamheid aan U, in Christus sal skuil!

AMEN