Die Agste Gebod

Eks 20:15  Jy mag nie steel nie:

Kort, maar so kragtig! Hoe kragtig, word duidelik uit die kerkvaders se omskrywing: God verbied nie alleen dié diefstal  en roof  wat die owerheid straf nie;  maar Hy noem ook diewery, alle bose dade en listige planne waarmee ons dink om die goed van ons naaste onsself toe te eien, met geweld of skyn van reg, soos met valse gewig, el, maat, ware, munt, woeker of deur enige middel wat God verbied;  daarby ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van sy gawes.

Elkeen van die feite in dié omskrywing, het verskillende tekste waarop dit gegrond is. Dit is dus nie mense idees nie.

Die verhaal van die seuntjie wat by die skool in die moeilikheid gekom het omdat hy die maatjie se uitveër gesteel het, sê so baie! Toe sy pa met hom praat is hy verontwaardig en sê/vra hoekom steel jy ‘n uitveër, plaas vra jy, ons het baie by die werk.

Mens wil oor die ironie lag, maar die waarheid weerhou jou! Hoe algemeen het dit nie geword nie? Een of ander elektriese toestel voldoen nie meer aan die verwagting nie, dan val hy “so per ongelik” en nou eis ons dit van die versekering. My onproduktiwiteit by my werkgewer of my afwesigheid sonder verlof, “ag dit is net ‘n uurtjie”, verskil nie in wese van die seuntjie se uitveër nie en word pragtig deur die omskrywing van die gebod, beskryf.

Ons rasionaliseer so maklik! Ons praat ons dade so maklik reg sodat dit minstens tog die skyn kan hê dat dit geregverdig was! “ (Die) skyn van reg. …” sal ons moet erken is nie reg nie.

Vader, sal u ons asseblief vergewe waar ons skuldig is aan hierdie gebod, maar ons gewetes ook opskerp deur die kennis van U Woord waartoe U ons roep!

AMEN