Die negende gebod

Eks. 20:16  Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. “Natuurlik nie“ , is my eerste reaksie. Wie sal dit willens en wetens doen? Ja daar is misdadige elemente wat sal, maar hulle lees nie hier nie!

Toe ek die wyer betekenis lees, raak ek al stiller: “Dat ek teen niemand valse getuienis mag aflê nie (a), niemand se woorde mag verdraai nie (b), geen kwaadspreker of lasteraar mag wees nie (c), niemand ligvaardig en onverhoord mag oordeel of help veroordeel nie (d);  maar alle lieg en bedrieg as die eie werke van die duiwel (e) moet vermy, tensy dat ek die sware toorn van God op my wil laai (f); so ook, dat ek in die gereg en alle ander handelinge die waarheid moet liefhê, opreg spreek en bely (g);  ook my naaste se eer en goeie naam na my vermoë moet verdedig en bevorder (h).”(HK Sondag 43 V/A 112). Elkeen van die verskillende betekenisse is met die letters van die alfabet gemerk en elkeen het sy teksverwysing by.

Ek lees weer, en ek soek op en my kop sak al verder in skaamte! Ek is skuldig! Woorde net bietjie anders orden, selfs stemtoon en gesigsuitdrukking waarmee ek net so ‘n ligte agterdog by my hoorder laat oor die persoon of gebeurtenis. As ek iets van my vriend hoor wat nie waar is nie, protesteer ek, maar doen nie die nodige regstelling oor die man wat my irriteer nie.

Is bo genoemde nie min of meer van ons almal waar nie? Die laaste vers wat ek opsoek sê: I Pt. 4:8  “Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde sal ‘n menigte sondes bedek.” Die gebruik van dié besondere vers hiér verduidelik sommer dadelik ook wat die betekenis van die Woord is as God sê dat ek my vyande moet lief hê. Hy sê nie ek moet van hom hou nie, maar dat ek sy goeie naam ook sal beskerm as ek weet dit wat nou van hom gesê word is nie waar nie. Dit sê dat ek sal seker maak van die feite en ook nie aan afleidings sal glo van hom  as ek my nie van die feite vergewis het nie.

Hemel Vader, vergewe my asseblief my talle oortredings van hierdie gebod!  Laat ek tog asseblief aanhou werk daaraan om U opdrag om in liefde te leef, elke dag beter probeer uitleef. In Christus se naam vra ek Vader.

AMEN.