Category Archives: Kultuur

Gebruik van eretitels

In Engeland word eretitels aan wat beskou word as presteerders op enige gebied, toegeken. Dit was onder Britse bewind steeds ook aan Suid-Afrikaners toegeken. In 1925 het die regering van…

Omvang van Woordeskat

Daar is al soveel male van die voordele van moedertaalonderrig melding gemaak dat dit afgesaag klink. Dit is egter so ‘n uiters belangrike saak dat dit vanuit verskillende hoeke bekyk…

Afrikaans in Sport

Verlede Woensdag het Johann Russouw, tot onlangs bekende sportkommentator by die SAUK, hulde gebring aan die vroeëre Afrikaanse kommentators wat Afrikaans as sporttaal gevestig het. Dit was tydens ‘n praatjie…

Afrikaanse Taalverenigings

Daar bestaan verskeie Afrikaanse taalverenigings wat daarop aanspraak maak dat hulle ‘n stryd aanknoop vir die voortbestaan en ontwikkeling van Afrikaans. Dit klink edel en moet allerweë verwelkom word. Die…

Trots Afrikaans

  By verre na is die meeste Afrikaners trots op hulle taal en gebruik hulle dit suiwer. Dit is hierdie mense wat waarlik op die voorgrond tree en respekteer word….

Eerste Afrikaanse Taalkongres 1896

Op 15 en 16 Januarie 1896 is die eerste Afrikaanse taalkongres in die Paarl gehou. Ongeveer 100 verteenwoordigers vanoor die hele land het onder voorsitterskap van ds. S J du…